W polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, czyli w Dzień Edukacji Narodowej wytwórnię pasz w Lewkowcu odwiedzili studenci ostatniego roku studiów II stopnia Zootechniki, o specjalności hodowla zwierząt z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Program wyjazdówki, której organizatorem był dr hab. Damian Józefiak, był bardzo bogaty i rozpoczynał się wizytą w gospodarstwie rolnym Pana Macieja Pohla w Krotoszynie. Gospodarstwo to specjalizuje się w produkcji mleka, osiągając wybitne wyniki produkcyjne. Wydajność mleczna za 2012 rok wyniosła 12 016 kg (80,8 krów), co pozwoliło uplasować się na II miejscu w województwie wielkopolskim w grupie krów 50,1-150. Gospodarz oprowadził studentów po swym gospodarstwie, szczerze odpowiadając na zadawane pytania, których nie było mało.
Następnym punktem wyjazdówki była wizyta na fermie drobiu na Borowcu, składająca się z 6 kurników. Na pięciu z nich obsadza się 18 000 ptaków, a na jednym do 43 000 osobników. Kierownik fermy, Pan Jan Frąszczak, oprowadził grupę po fermie i opowiedział o elementach, które składają się na przebieg tuczu i na uzyskiwane wyniki produkcyjne, o wyposażeniu budynków oraz o podstawowych zasadach obowiązujących pracowników i gości przebywających na terenie obiektu.
Ostatnią zaplanowaną częścią wyjazdu, była wizyta na wytwórni pasz w Lewkowcu. Studenci zapoznali się z procedurami obowiązującymi na wytwórni, dotyczącymi przyjęcia surowców, produkcji pasz i spedycji towarów gotowych. Zostali oprowadzeni po zakładzie, gdzie zobaczyli cały proces produkcji pasz.