W dniu 1 września 2013 r. odbyły się Gminno – Miejskie Dożynki w Gołańczy. Dla nas był to szczególny dzień, ponieważ Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. w Gołańczy otrzymała Medal Karola Libelta w uznaniu za szczególne zasługi dla rozwoju miasta i gminy Gołańcz w dziedzinie gospodarczej. Medal wręczał Pan Burmistrz Mieczysław Durski oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pan Józef Ryłko. W imieniu Wytwórni Pasz PIAST odebrał go Wiceprezes Zarządu WP PIAST w Gołańczy - Pan Władysław Majdak.

Serdecznie dziękujemy Radzie Miasta i Gminny Gołańcz za to szczególne wyróżnienie.